Referances

Uhdemizdeki İşler

 

Electik+Enstrümantasyon+SCADA+ Komünikasyon

 

 

İşin Başlama Tarihi

 

25.05.2004

 

 

İşin Bitim Tarihi

 

31.03.2015

 

 
İş Süresince personel Sayısı

3 Adet Mühendis
2 Adet Tekniker
8 Adet Elk.Ustası
2 Adet Kaynakçı
22 Adet Yardımcı İşçi

 

 
Yapılan işe ait bazı rakamlar Trafo Montajı(2x1250+2x1000+2x500+14x100)
LV Switchgkoear+ MCC
MDB Montajları
Kompanzasyon Paneli
ENH Yapılması( 17 bölgede)
F/O Kablo
Enstrüman
SCADA( 8 merkez+ 2000 I/O)
Komünikasyon( 8 Merkez SDH+Multiplexer)
6900 Kva
20 Adet
6 Adet
6 Adet
20 Km
104 Km
57 Adet