Referances

Tesis kapasite

 

CCR & DHP Plantleri

 

 

Uhdemizdeki İşler

 

DHP Ünitesi, CCR Ünitesi yardımcı tesisler
ve offsite bölgelerindeki elektrik ve
enstrüman işleridir. (Yardımcı tesisler:
Yeni komprosör,(Offsite tesisleri:  tank sahaları)

 

Başlama tarihi 

 

24.4.2000

 

 

Bitiş tarihi

 

15.1.2001

 

 

Teknik Personel

 

6 Mühendis
7 Forman
56 Teknisyen
40 Elektrikçi
8 Mekanikçi
4 Kaynakçı
50 Yardımcı

 
Bazı büyüklükler

TR Montajı(4x1250+2x1000+1 ad 630)
Metal Clad Montajları
PC(MDB) Montajları 
Muhtelif paneller(DCS, DCP, SOV,IFP,EH)
MCC Montajları
Jeneratör
Reaktör montajı 
Transfer Panel  
MV Reactivegüç Paneli
LV Reactive güç paneli
BusbarMontajı(4000A) 
Tava Döşenmesi(10-60cm)
Konduit montajı 
Muhtelif Demir İmalat
Enstrüman Montajı
JB Montajı
Lokal Şalter Montajı
F/O Kablo montajı 
Enstrüman kablosu(MC+SC)
PLC(SCADA)Montajı 
Sinyal Kablosu
Güç Kablosu 
O.G.Kablosu 
Aydınlatma kablosu
Aydınlatma Armatürü
 

 


7.60 Kva
64 Adet
6 Adet
24 Adet
17 Adet
1000 KVA
2 Adet
1 Adet
6 Adet
10 Adet
80 Mt
27.000 Mt
20.000 Mt
14.000 Kg
400 Adet
250 Adet
351 Adet
7.500 Mt
85.000 Mt
7950 I/O
130.000 Mt
210.000 Mt
42.000 Mt
47.500 Mt
750 Adet