Referances

Tesis kapasite

 

CCR & DHP Plantleri

 

 

Kapsamımız

 

DHP Ünitesi, CCR Ünitesi yardımcı tesisler
ve offsite bölgelerindeki elektrikve enstrüman işleridir.
(Yardımcı tesisler: Yeni flare, yeni komprosör,
(Offsite tesisleri: petrol hareketleri, tank sahaları)

 

 

Başlama tarihi 

 

24.7.2006

 

 

Bitiş tarihi

 

15.3.2008

 

 

Teknik personel

 

6 Mühendis
7 Forman
56 Teknisyen
40 Elektrikçi
8 Mekanikçi
4 Kaynakçı
50 Yardımcı

 

 
Bazı büyüklükler

TR Montajı(7x1250+1x10000)
Metal Clad Montajları
PC(MDB) Montajları 
Muhtelif paneller(DCS, DCP, SOV,IFP,EH)
MCC Montajları
Reaktör montajı 
Transfer Panel  
MV Reactivegüç Paneli
LV Reactive güç paneli
BusbarMontajı(4000A) 
Tava Döşenmesi(10-60cm)
Konduit montajı 
Muhtelif Demir İmalat
Enstrüman Montajı
JB Montajı
Lokal Şalter Montajı
F/O Kablo montajı 
Enstrüman kablosu(MC+SC)
PLC(SCADA)Montajı 
Sinyal Kablosu
Güç Kablosu 
O.G.Kablosu 
Aydınlatma kablosu
Aydınlatma Armatürü

18.750 Kva
24 ad
8 ad
45 ad
23 ad
2 ad
1 ad
3 ad
14 ad
105 mt
22.000 mt
17.000 mt
16.000 kg
920 ad
325 ad
480 ad
11.000 ad
93.000 ad
6356 I/O
285.000 mt
423.000 mt
62.000 mt
67.500 mt
9200 nos